Profesionálna montáž

Montáž

Bez kvalitnej montáže to nepôjde!

Vďaka detailne odvedenej montáži vám dokáže náš tím výrazne znížiť tepelné straty a skvalitniť produkt, ktorý ste si u nás práve zakúpili. Práve tepelná izolácia vykonaná montážou vám ušetrí mnoho finančných prostriedkov. Okrem toho odstránime nežiadanú vlhkosť, ktorá by mohla viesť k plesniam a zlepšíme vetranie v objekte. Všetky používané typy montáži spĺňajú najvyššie architektonické kritériá.

 

 

Parozábrana INT+EXT

Parozábrana INT+EXT - Paropriepustné a paronepriepustné pásky

Parozábrana je definovaná najmä dvojitým tesnením – vnútorným aj vonkajším. Toto prevedenie poskytuje ochranu proti úniku tepla, usádzaniu plesní a vysokej vlhkosti. Parozábrana dokáže rozumne regulovať priepustnosť vodných pár a vďaka tesneniu zabezpečuje maximálne odvetranie škáry. Má zvýšenú odolnosť voči pretrhnutiu, čo zaručuje dlhú dobu životnosti.

 

 

Montáž s tesniacim systémom - Trio +

Montáž s tesniacim systémom trio+

Táto montáž je mäkčená penovým polyuretánom s otvorenými pórmi. Tento materiál je ďalej doplnený o syntetickú živicu, ktorá minimalizuje tepelné straty až na najnižšie hodnoty! Montáž, ktorá spĺňa všetky požiadavky súčasného stavebníctva je overená časom. Jej prevedenie je rýchle a jednoduché a navyše nezávislé na teplote. Využíva sa na veľké rozpätie škár a je ideálnym riešením pre dilatačné škáry. Revolučná voľba, ktorá zaručí zvýšenú tesnosť!

 

 

Predsadená montáž okien a dverí pre pasívne domy 

Jednoduchosť, komponentnosť a funkčnosť – tieto hodnoty sa spájajú v predsadenej montáži, ktorú vám ponúkame! Je založená na základe požiadaviek legislatívy, investorov a rôznych montážnych firiem. Extrémne výkonné lepidlo a tuhý profil sú zárukou dokonalého utesnenia a maximálnej únosnosti spojov. Používa sa pre pasívne domy s nízkoenergetickými štandardmi. Je dostupná za veľmi výhodnú cenu, napriek tomu je na vysokej kvalitatívnej úrovni!

 

 

Dôkladná starostlivosť o okná vedie k ich plnému využitiu!

Ak chcete, aby vaše okná boli funkčné aj po niekoľkých rokoch, dodržiavajte týchto pár pravidiel, ktoré vám to umožnia. Okná z našej ponuky majú obrovský časový potenciál a je len na vás, ako ho využijete.

1. Odstránenie ochranných fólií a odstránenie hrubých nečistôt po omietaní

Keďže chceme, aby sa k našim zákazníkom naše produkty dostali bezpečne a nepoškodené, dopĺňame ich o vnútornú a vonkajšiu fóliu. Tieto ich chránia pred poškodeniami pri doprave, manipulácii či montáži. Fólie je potrebné odstrániť do 2 mesiacov od doručenia okien k zákazníkovi. Tieto fólie však nezaručujú 100% ochranu pred poškodením počas murárskych prác, a tak odporúčame, aby ste ich pred omietaním prekryli igelitovými fóliami. Prípadné nečistoty spôsobené počas murovania odstráňte napríklad murárskou štetkou.

2. Čistenie a ošetrovanie plastových okien

Okná musíte vnímať ako celok. Ten, na prvý pohľad, pozostáva zo sklenenej časti a z rámu. Obom treba venovať dostatočnú pozornosť a starať sa o ne. Na čistenie rámu používame bežné prostriedky, no bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek, ktoré by mohli rám poškodiť. Čistiace prostriedky nanášame na povrch handrou, jemne rozotrieme a necháme pôsobiť. Potom ich zotrieme suchou handrou.

3. Údržba tesnenia

Aj napriek vysokej kvalite našich tesnení, aj tie ako každý materiál podliehajú prirodzenému starnutiu. Tesnenie je schopné fungovať naozaj výborne, pokiaľ sa oň pravidelne staráme. Minimálne raz do roka ho pretrie silikónovým olejom, jelením lojom alebo mastencom, a ostane tak funkčné a zachová si svoju tesnosť voči vode a prievanu. Tesniace profily PVC alebo kaučuku nemôžu prísť do styku s koncentrovanými čistidlami.

4. Odvodnenie

Súčasťou okien sú aj odvodňovacie otvory, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane plastového okna. Slúžia na vytekanie vniknutej vody. Práve z tohto dôvodu musia ostať čisté, voľné a priechodné. Venujte im svoju pozornosť a pravidelne odstraňujte prekážky, ktoré by bránili priechodu vody.

5. Údržba kovania

Naše okná sú komplexným produktom vysokej akosti. Preto sú obstarané aj vysokohodnotným kovaním, ktoré zaisťuje ich špičkové fungovanie. Všetky súčasti kovania sú schopné dokonalej funkčnosti, pokiaľ vykonávate ich pravidelnú údržbu aspoň 2-krát ročne. Pohyblivé časti je nevyhnutné premazávať špeciálnym olejom. Tento olej nesmie obsahovať kyseliny.

 

 

Zastavte orosovanie okien raz a navždy!

Jednou z najčastejších porúch pri plastových okien je zrážanie vody na okennom ráme či skle okna z interiérovej strany. Ak sa toto zrážanie objaví v medzisklovom priestore izolačných skiel, príčina je v nedokonalom hermetickom uzatvorení tohto priestoru – za čo zodpovedá výrobca. Ak sa však vodné pary zrážajú na interiérovej strane plastového okna, môže to mať hneď niekoľko príčin, ktoré je potrebné odstrániť.

Nadmerná vlhkosť

Základnou príčinou zrážania vody je nadmerná koncentrácia vodnej pary v ovzduší. Tento jav sa objavuje v nedostatočne vetranej a málo vykurovanej miestnosti – napríklad v kúpeľni, kuchyni, no aj v suchých miestnostiach za veľmi chladného počasia.

 

Nevhodný výber plastového okna

Povinnosť každého kvalitného predajcu je poskytnúť zákazníkovi potrebné technické parametre. Pri správnom výbere by sme mali venovať pozornosť niekoľkým dôležitým činiteľom. Prvým je súčiniteľ škárovej priedušnosti okna (iLV), ktorý určuje schopnosť prirodzenej výmeny vzduchu medzi interiérom a exteriérom. Druhým je takzvaný koeficient prestupu tepla U (W/m2K), ktorý detinuje tepelnoizolačné vlastnosti okna. Čím je hodnota nižšia, tým je kvalita plastového okna z hľadiska prestupu tepla lepšia. Kvalitnejšie zasklenie alebo rám s menšími tepelnými stratami sa prejavujú aj jeho vyššou povrchovou teplotou- kondenzácia vody na jeho povrchu je teda nižšia.

 

Nevhodné umiestnenie tepelného zdroja

Ak je zdroj tepla umiestnený pod plastovým oknom, teplý vzduch popri ňom stúpa a ohrieva okennú tabuľu, čím sa kondenzácia obmedzí. V prípade, že je zdroj tepla vzdialený od okna, tabuľa ostáva chladná a objavuje sa na nej vyzrážaná voda.

 

Nevhodné umiestnenie a osadenie okien

Najhorším spôsobom umiestnenia plastového okna je jeho osadenie do vonkajšieho líca stavby. Týmto umiestnením sa zvyšuje problém kondenzácie. Ak plastové okná osadíme tak, aby bolo možné detail napojenia zatepliť, problém nevzniká. Napríklad plastové okná, ktoré sa nachádzajú na severnej, severovýchodnej a severozápadnej strane sa rosia oveľa častejšie. Tak isto okná, ktoré sú celý deň v tieni a majú teda nižšiu teplotu, sú menej odolne voči kondenzácii.

 

Nedostatočné vykurovanie a vetranie

Ak sa okná montujú pri hrubej stavbe a všetky procesy prebiehajú v zimnom období, vysychanie stavby sa môže predĺžiť až na niekoľko rokov! Tým sa zvyšuje interiérová vlhkosť a tým pádom aj kondenzácia. Pri správnom osadení je rozhodujúca kvalitná izolácia, a to najmä v miestach prirodzených tepelných mostov (kúty a miesta s nízkym prestupom tepla) a kvalita použitého profilového systému, predovšetkým však jeho hodnota prestupu tepla. Venujte pozornosť správnemu vetraniu a vykurovaniu a znížite tak riziko orosenia okien.